Visie op identiteitsmanagement

Vision paper ‘Nieuw corporate cachet’

Mountain heeft een vision paper ontwikkeld over modern identiteitsmanagement van organisatie en organisatiemerken. Deze visie is voortgekomen uit ervaringen van Mountain en diverse experts in het werkveld. Met als resultaat concrete inzichten die waarden kunnen toevoegen op het gebied van visie, missie, merkmanagement, designmanagement en communicatiemanagement.

Identiteitsmanagement van organisaties en organisatiemerken was belangrijk, is belangrijk en zal belangrijk blijven. Alleen de rol die het nu vervult, de wijze waarop de ontwikkeling en toepassing hiervan plaatsvindt en de mate van dynamiek hierbij is stevig aan verandering onderhevig. Ten grondslag hieraan liggen aspecten als de maatschappelijke ontwikkelingen, de verschuiving van een informatietijdperk naar een augmented tijdperk, de toenemende permacrisis, het ontbreken van een helder narratief, het dynamische(r) zakelijke landschap van de 21e eeuw en nieuwe opvattingen over leiderschap van organisaties en sturing van merken.

Organisaties krijgen ook steeds vaker te maken met disruptieve ontwikkelingen en moeten in staat zijn hier snel op te reageren of scherp doorheen te laveren. Garanties bestaan niet en achteropraken betekent snel waardeverlies of zelfs overbodig worden.

‘In een heftige tijd, telt vooral je persoonlijk, mentaliteit’ is een tegelwijsheid die steeds meer van toepassing lijkt te zijn. Maar hoe ontwikkel en managen je op een moderne manier de identiteit van organisaties en organisatiemerken in relatie tot visie, missie, merk- management, designmanagement en communicatiemanagement? Bij Mountain gingen zij op zoek naar het antwoord en kwamen tot een aantal interessante inzichten. Recent zijn deze inzichten ook getoetst bij een aantal (middel) grote corporate organisaties in profit en non profit sectoren met positieve reacties.

De beschouwing van Mountain over het nieuw corporate cachet van de 21e eeuw is als korte presentatie beschikbaar voor geïnteresseerden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Rik Keessen via mail rik@mountain.nl of mobiel +31 (0)6 538 151 12.

call or sent an email

Scheveningseweg 42
2517 KV Den Haag
+031 (0)70 302 20 80
info@mountain.nl

Our Privacy Statement
Find us on Maps